ELEKTRO-TB SP. Z O.O. 

Tel. 728-931-984 

 biuro@elektro-tb.pl

Realizacje

Instalacje gaśnicze i wykrywające pożar.

1.Niskociśnieniowa instalacji gaśnicza na dwutlenek węgla (CO2) przeznaczona
   do gaszenia pożarów w pomieszczeniach strategicznych na ciągu technologicznym.

2.Instalacja wykrywania pożarów i sterowania gaszeniem dla przedmiotowych
   obszarów gaśniczych oraz całej hali produkcyjnej i magazynowej

   Do ochrony wymienionych wyżej stref wykonano instalację gaśniczą na dwutlenek węgla (CO2).Środek gaśniczy dwutlenek węgla (CO2) umieszczony jest w niskociśnieniowym zestawach butli. CO2 jest gazem bezbarwnym, bez zapachu, nie przewodzi prądu elektrycznego. W skład instalacji oprócz zestawów butli zapasu wchodzą zawory strefowe z wstępnym wysterowaniem, sieć rurociągów, dysze gaśnicze, czujki wykrywania pożaru płomieniowe w wykonaniu z przeznaczeniem do stosowania w strefach Ex , przyciski wyzwalające, urządzenia sterujące, alarmowe i sygnalizacyjne. Detekcja pożaru na hali produkcyjnej i magazynowej oparta jest o czujki dymu punktowe oraz ręczne ostrzegacze pożaru.

            

 więcej zdjęć znajdą Państwo w naszej galerii realizacji zleceń.